Seguidors

diumenge, 29 de març de 2015

APLIQUE

El mes passat l'Ana Salom ens va proposar a l'Anna i a mi
fer alguna cosa amb aplicacions...
Això és el que ens va sortir,
 un centre de taula disseny de la Kim Diehl.
Cadascuna de nosaltres el va fer amb diferents colors.
Aquí està el meu...
Las aplicaciones estan fetes a mà
amb retalls d'aquí i d'allà,
dels que sempre sobren d'altres treballs.
  També l'he encoixinat a mà,
excepte la graella del mig
que està encoixinada a màquina.

El mes pasado Ana Salom nos propuso a Anna y a mi
hacer alguna cosa con aplicaciones.
Esto es lo que nos salió,
un centro de mesa diseño de Kim Diehl.
Cada una de nosotras lo hizo con diferentes colores.
Aquí está el mío...
Las aplicaciones están hechas a mano
con retales de aquí y de allá,
de los que siempre sobran de otros trabajos.
 También lo he acolchado a mano
excepto la parrilla central,
que está acolchada a máquina.

Last month Ana Salom proposed to Anna and me
to do something with applications.
This is what came out of it, 
a table centre design by Kim Diehl.
Each one of us did it with different colors.
Here's mine...
The applications are handmade
with retails from here and there, 
of those leftovers from other works.
I also hand-quilted it 
except for the central grill, 
which is machine-quilted.


Aquest es el de l'Ana Salom

Este es el de Ana Salom

This is Ana Salom's 


i aquest es el de l'Anna.

y este es el de Anna.

and this one is Anna's.

2 comentaris: