Seguidors

dilluns, 13 de gener de 2014

COLLS!

COLLS!!!
CUELLOS!!!
NECKS!!!

Els dos models son dissenys originals de Tela Marinera.

Los dos modelos son diseños originales de Tela Marinera.

Both models are original designs by Tela Marinera.

dissabte, 4 de gener de 2014

MES REGALS DE NADAL

Un altre dels regals que vaig fer aquest Nadal.

Otro de los regalos que hice en Navidad.

Another of the gifts I made for Christmas.(arrugat, ja ho sé)
(arrugado, ya lo sé)
(wrinkled, I know)